jueves, 30 de mayo de 2019

RUTA DO PADRE SARMIENTO

Onte tivemos a oportunidade de participar nunha actividade organizada polo Obradoiro de Emprego: "Forme 18".
Dita actividade consistiu en promocionar a Ruta do Padre Sarmiento no tramo de Vilagarcía de Arousa, á vez que daban a coñecer a riqueza patromonial e natural do noso concello. Amais, serviu para promover a irmandade entre escolares do concello.
Nós recollemos o testigo en Vista Alegre da man do alumnos do IES Armando Cotarelo Valledor e entregámosllo, na Praia de Concha, aos alumnos do IES Miguel Ángel González.
Polo camiño fomos facendo paradiñas onde nos explicaban a historia de Vilagarcía (o certo é que vos temos que contar que temos entre nós a un compañeiro que o sabía todiño!! Un fenómeno).
Unha mañán na que mesturamos deporte, cultura e compañeirismo!


Ayer tuvimos la oportunidad de participar en una actividad organizada por el Obradoiro de Emprego; "Forme 18".
Dicha actividad consistió en promocionar la Ruta del Padre Sarmiento en el tramo de Vilagarcía de Arousa, a la vez que daba a conocer la riqueza patrimonial y natural de nuestro ayuntamiento. Además, sirvió para promover la hermandad entre escolares del ayuntamiento.
Nosotros recogimos el testigo en Vista Alegre de la mano de los alumnos del IES Armando Cotarelo Valledor y se lo entregamos, en la Playa de la Concha, a los alumnos del IES Miguel Ángel González.
Por el camino fuimos haciendo paradas donde nos explicaban la historia de Vilagarcía (lo cierto es que tenemos que contaros que tenemos entre nosotros a un compañero que lo sabía todo!! Un fenómeno).
Una mañana en la que mezclamos deporte, cultura y compañerismo!

No hay comentarios:

Publicar un comentario