martes, 16 de junio de 2020

O TRABALLO NAS MESAS DE LUZ

A motivación é clave para a aprendizaxe e por iso no cole estamos sempre buscando novas formas de traballar e seleccionando actividades que resulten estimulantes para os nosos cativos e cativas. As mesas de luz, supoñen un recurso que, nos últimos tempos, empregamos moito na etapa de formación básica xa que axudan no afianzamento de moitos conceptos que traballamos co alumnado.

La motivación es la clave para el aprendizaje y por eso en el cole estamos siempre
 buscando nuevas formas de trabajar y 
seleccionando actividades que resulten estimulantes para nuestros pequeños y pequeñas. Las mesas de luz, suponen un recurso que, en los últimos tiempos, utilizamos mucho en la etapa de formación básica ya que ayudan en el afianzamiento de muchos conceptos que trabajamos con el alumnado.

domingo, 7 de junio de 2020

MESAS DE EXPERIMENTACIÓN

Desde o 2º trimestre deste curso, contamos no cole cun par de mesiñas de experimentación coas que facemos actividades ben interesantes e especialmente motivadoras para o alumnado da etapa de formación básica. O traballo cos diferentes materiais como poden ser espuma, fariña, arroz, arena kinética... permite xogar coas sensacións, percepcións e experiencias que, posteriormente, convertiranse en coñecemento. Aprender xogando é o mellor xeito de aprender.

Desde el 2º trimestre de este curso, tenemos en el cole un par de mesas de experimentación con las que hacemos actividades muy interesantes y especialmente motivadoras para el alumnado de la etapa de formación básica. El trabajo con los diferentes materiales como pueden ser espuma, harina, arroz, arena kinética... permite jugar con las sensaciones, percepciones y experiencias que, posteriormente, se trasformarán en conocimiento . Aprender jugando es la mejor manera de aprender.

miércoles, 3 de junio de 2020

SAÍDAS Á CONTORNA

Xa sabedes que contamos cunha sesión semanal na que saímos do cole e na que, o alumnado das distintas aulas, traballa, entre outros obxectivos, no desenvolvemento axeitado da súa autonomía social. Saídas ao mercado, a diferentes tendas, a correos... cada unha cunha intención e/ ou obxectivo. Aínda así, non podemos negalo, as saídas que máis triunfan entre a nosa mocidade son as que se realizan nun contexto máis desenfadado (pese a que  as esixencias  en conduta e comunicación sexan as mesmas) como poden ser as cafetarías.É así, a nosa rapazada é de relax e petisco. Deica outra! 
Ya sabéis que contamos con una sesión semanal en la que salimos del cole y en la que, el alumnado de las distintas aulas, trabaja entre otros objetivos, en el desarrollo correcto de su  autonomía social. Salidas al  mercado, a diferentes tiendas, a correos... cada con una intención u objetivo. Aún así, no podemos negarlo, las salidas que más triunfan entre nuestros chicos y chicas son las que se realizan en un contexto más desenfadado ( pese a que las exigencias en conducta y comunicación sean las mismas) como pueden ser las cafeterías. Es así, nuestro alumnado es de relax y aperitivo. ¡ Hasta la próxima!