jueves, 26 de marzo de 2015

MÁIS QUE TENIS

Non paramos!!! Actividade que nos ofrecen, actividade a que nos apuntamos!!! Así que agora... imos xogar ao tenis!!!
A Fundación Rafa Nadal e Special Olympics uniron as súas forzas para crear o proxecto "Máis que tenis".
Este proxecto promove non só a práctica do tenis entre os rapaces con discapacidade intelectual, senón que, ademáis, é unha excelente forma de integración social e desenvolvemento persoal. Permite, a súa vez, a mellora da destreza e coordinación dos deportistas e permite a transmisión de valores, como o esfrozo e a superación.
O pasado martes tivemos a primeira clase, a de toma de contacto, e foi xenial!!! Por sorte aínda nos quedan moitas de aquí ata fin de curso.
Era algo novo para nós pero superamos con éxito todo o que se nos poña por diante!!!
Hoxe deixámosvos esta foto de grupo para que coñezades aos nosos monitores; Dani e Manu.
Despois de vacacións de Semana Santa seguiremos contándovos as nosas aventuras.


No paramos!!! Actividad que nos ofrecen, actividad a la que nos apuntamos!!! Así que ahora... vamos a jugar al tenis!!!
La Fundación Rafa Nadal y Special Olympics unieron sus fuerzas para crear el proyecto "Más que tenis".
Este proyecto promueve no sólo la práctia del tenis entre los jóvenes con discapacidad intelectual, sino que, además, es una excelente forma de integración social y desarrollo personal.
Permite, a su vez, la mejora de la destreza y coordinación de los deportistas y permite la transmisión de valores, como el esfuerzo y la superación.
El pasado martes tuvimos la primera clase, la de toma de contacto, y fue genial!!! Por suerte aún nos quedan muchas de aquí a final de curso.
Era algo nuevo para nosotros pero superamos con éxito todo lo que se nos ponga por delante!!!
Hoy os dejamos esta foto de grupo para que conozcáis a nuestros monitores: Dani y Manu.
Después de las vacaciones de Semana Santa seguiremos contándoos nuestras aventuras.

martes, 24 de marzo de 2015

XORNADA LÚDICO-DEPORTIVA

O pasado mércores os alumnos do ciclo Técnico Superior en Animación de Actividades Físico-Deportivas (TSAAFD)  do IES Miguel Ángel González Estévez, organizaron a "1ª Xornada lúdico-deportiva para persoas con discapacidade".
Durante toda a mañán estivemos no recinto de Fexdega facendo todo tipo de actividades deportivas do máis divertidas. Suar suamos... pero rir tamén rimos moito!!!
Queremos dar as grazas aos profesores do ciclo por pensar en nós para levar a cabo esta actividade. Agardamos con ansia as "2ª Xornadas".
E, como non, agradecer aos rapaces dos dous cursos o trato que nos deron. Foron realmente encantadores e estiveron en todo momento atentos as nosas necesidades. Se de nós depende dámosvos un sobresaínte a todos!!!!

A prensa, unha vez máis, fixose eco da noticia.

El pasado miércoles los alumnos del ciclo Técnico Superior en Animación de Actividades Físico-Deportivas (TSAAFD)  del IES Miguel Ángel González Estévez, organizaron la "1ª Xornada lúdico-deportiva para persoas con discapacidade".
Durante toda la mañana estuvimos en el recinto de Fexdega haciendo todo tipo de actividades deportivas de lo más divertidas. Sudar sudamos... pero reir también nos  reimos mucho!!!
Queremos dar las gracias a los profesores del ciclo por pensar en nosotros para llevar a cabo esta actividad. Esperamos con ansia las "2ª Xornadas".
Y, como no, agradecer a los chicos de los dos cursos el trato que nos dieron. Fueron realmente encantadores y estuvieron en todo momento atentos a nuestras necesidades. Si de nosotros depende os damos un sobresaliente a todos!!!!

La prensa, una vez más, se hizo eco de la noticia.

lunes, 16 de marzo de 2015

4º ANIVERSARIO

Hai días e días... e para nós este é un moi especial ya que fai 4 anos que comezou a nosa andadura co blogue.
É tamén hai persoas e persoas... e nós temos a sorte de contar cunha moi especial... Iván Vale. 
Iván ten a facilidade de sorprendernos cas súas creacións pero agora, para nós, superouse.
Todo partiu do agasallo do conto "Non fai falta a voz" da Editorial OQO. 
Este fermoso conto trata dos sentimentos pero... mellor no volo contamos... ledes o conto e escoitades a canción.
O que sí vos podemos dicir é que a canción vennos como anel o dedo, porque nós, mellor que nadie, sabemos que non fai falta a voz...


Hay días y días... y para nosotros este es uno muy especial, ya que hace 4 años que empezó nuestra andadura con el blog.
Y también hay personas y personas... y nosotros tenemos la suerte de contar con una muy especia... Iván Vale..
Iván tiene la facilidad de sorprendernos con sus creaciones pero agora, para nosotros, se superó.
Todo nació del regalo del cuento "No hace falta voz" de la Editorial OQO.
Este hermoso cuento trata de los sentimientos pero... mejor no os lo contamos... leéis el cuento y escucháis la canción.
Lo que si os podemos decir es que la canción nos viene como anillo al dedo, porque nosotros, mejor que nadie, sabemos que no hace falta la voz...

domingo, 15 de marzo de 2015

EDUCACIÓN VIAL

O pasado xoves fomos a realizar unha actividade de educación vial a Fexdega.
No recinto estábannos esperando dous policías locais para explicarnos as normas de circulación e o que debemos facer os peóns. Nós pensabamos que os policías só estaban para poñer multas, pero agora xa nos quedou claro que tamén están para axudar á cidadanía.
Como viron que estivemos moi atentos quixeron poñernos a proba e leváronnos a facer un circuito. Alí fomos peóns, ciclistas... e ata conductores de karts!!
A experiencia foi incrible para ambas partes. As sonrisas estaban debuxadas nas nosas caras e nas dos "polis".
Os xornais da zona fixéronse eco da noticia como podedes ver no enlace da edición dixital.
Por certo, ... fixéronnos dúas promesas:
1) que un día van vir ao centro co coche policial.
2) facer de nós uns policías de verdade e deixarnos dirixir o tráfico na nosa cidade.
Sempre din que debemos confiar na policía así que... agardamos ansiosos!
El pasado jueves fuimos a realizar una actividad de educación vial a Fexdega,
En el recinto nos esperaban dos policías locales para explicarnos las normas de circulación y lo que debemos hacer los peatones. Nosotros pensábamos que los policías sólo estaban para poner multas, pero ahora ya nos quedó claro que también están para ayudar a la ciudadanía.
Como vieron que estuvimos muy atentos quisieron ponernos a prueba y nos llevaron a hacer un circuito. 
Allí fuimos peatones, ciclistas,.. y hasta conductores de karts!!
La experiencia fue increíble para ambas partes. Las sonrisas estaban dibujadas en nuestras caras y en las de los "polis".
Los periódicos de la zona se hicieron eco de la noticia, como podéis ver en el enlace de la edición digital.
Por cierto,... nos hicieron dos promesas:
1) que un día vendrán al centro con el coche policial.
2) hacer de nosotros unos policías de verdad y dejarnos dirigir el tráfico en nuestra ciudad.
Siempre dicen que debemos confiar en la policía así que... esperamos ansiosos!

lunes, 9 de marzo de 2015

UNE OS PUNTOS... MUSICAIS!!!

Hoxe, traballando na aula de música ca pizarra dixital interactiva decatámonos de que non compartiramos unha actividade con vós.
Trátase de "Une os puntos... musicais".
A idea é a de toda a vida; unir os puntos. Pero, en vez de seguir a secuencia de números farémolo con cores. Por que? Porque cremos que para o noso alumnado é moito máis doado identificar e asociar as cores que os números.
Dentro da actividade temos fichas de varios niveis de dificultade no referente as cores (con claros e oscuros, maior ou menor número de cores...).
Con esta actividade ademais de traballar as cores, a atención, a orde, a secuenciación, a grafomotricidade e a autoavaliación, traballamos tamén a identificación de diferentes instrumentos, un dos nosos obxectivos a acadar na materia de música.
Como premio, ao premer na imaxe do instrumento escoitase o seu son, que é o momento que máis lle gusta aos nosos alumnos.
O paso seguinte e asociar imaxe/obxecto real e atopalo na aula. A continuación o alumno debe contarnos algo sobre o instrumento (como se toca, de que está feito...)
Como cada alumno fai unha ficha, ao final da sesión cada un deles ten na súas mans o instrumento que identificou e atopou. E chega así o gran momento... a improvisación musical!!!!!!
Esta actividade foi elaborada no curso 2012/2013 e segue tendo o mesmo éxito.
Para poder ver a actividade completa ou descargala, buscade no menú da dereita as actividades para o encerado dixital.


Hoy, trabajando en el aula de música con la pizarra digital interactiva nos dimos cuenta de que no habíamos compartido una actividad con vosotros.
Se trata de "Une los puntos... musicales".
La idea es la de toda la vida; unir los puntos. Pero, en vez de seguir una secuencia de números lo haremos con colores. Por qué? Porque creemos que para nuestro alumnado es mucho más fácil asociar los colores que los números.
Dentro de la actividad tenemos fichas de varios niveles de dificultad en lo referente a los colores (con claros y oscuros, mayor o menor número de colores...).
Con esta actividad además de trabajar los colores, la atención, el orden, la secuenciación, la grafomotricidad y la autoevaluación, trabajamos también la identificación de diferentes instrumentos, uno de nuestros objetivos a alcanzar en la materia de música.
Como premio, al pulsar en la imagen del instrumento se escucha su sonido, que es el momento que más le gusta a nuestros alumnos.
El paso siguiente es asociar imagen/objeto real y encontrarlo en el aula. A continuación el alumno debe contarnos algo sobre el instrumento (cómo se toca, de qué está hecho...)
Como cada alumno hace una ficha, al final de la sesión cada uno de ellos tiene en sus manos el instrumentos que identificó y asoció. Y llega así el gran momento... la improvisación musical!!!!!
Esta actividad fue elaborada en el cueros 2012/2013 y sigue teniendo el mismo éxito.
Para poder ver la actividade completa o descargarla, buscad en el menú de la derecha las actividades para la pizarra digital.

viernes, 6 de marzo de 2015

A CORRER!!!!

O pasado mércores, en representación de todo o cole, un grupo de 12 alumnos visitou o Parque de Castrelos en Vigo para competir no Campionato Galego de Campo a Través.
Aínda que quede mal dicilo, foinos moooooooi ben. Pasamos unha mañán entretida, participando e animando aos compañeiros nas carreiras.A Televisión de Galicia tamén se achegou a facer una pequena reportaxe sobre a competición.El pasado miércoles, en representación de todo el cole, un grupo de 12 alumno visitó el Parque de Castrelos en Vigo para competir en el Campeonato Gallego de Campo a Través.
Aunque quede mal decirlo, nos fue muuuuuuuy bien. Pasamos una mañana entretenida, participando y animando a los compañeros en las carreras.
La Televisión de Galicia también se acercó a hacer un pequeño reportaje sobre la competición.

jueves, 5 de marzo de 2015

MAXIA MOI ESPECIAL

Temos semanas nas que non paramos e esta é unha delas! 
O martes tivemos a oportunidade de desfrutar dun xenial espectáculo a mans (e nunca mellor dito) do Mago Vituco.
O mago Vituco, cos seus ollos, o seu sorriso e, sobre todo, coa súa maxia, fixo que grandes e pequenos pasaramos uns momentos máxicos.
Dende o centro queremos agradecer ao Mago Vituco e a Fundación Abracadabra que pensaran en nós para compartir esa "Maxia moi Especial"Tenemos semanas en las que no paramos y ésta es una de ellas!
El martes tuvimos la oportunidad de disfrutar de un genial espectáculo a manos (y nunca mejor dicho) del Mago Vituco.
El mago Vituco, con sus ojos, su sonrisa Y, sobre todo, con su magia, hizo que grandes y pequeños pasaramos unos momentos mágicos.
Desde el centro queremos agradecer al Mago Vituco y a la Fundación Abracadabra que pensaran en nosotros para compartir esa "Magia muy Especial".

martes, 3 de marzo de 2015

SOPA DE SIGNOS

A semana pasada mostrámosvos o dicionario de imaxes elaborado para traballar a lectoescritura cun alumno con discapacidade auditiva e hoxe traémosvos unhas fichas empregadas para poñer en práctica o aprendido,
Estas fichas de sopas de letras permiten traballar a interiorización e a relación do alfabeto dactilolóxico  co alfabeto , así como a identificación da palabra.
Todos aqueles que estedes aprendendo a Lingua de Signos podedes pasar un rato entretido con este material xa que tamén a vós vos poden axudar a reforzar ou comprobar se tedes totalmente adquirida esta parte tan importante dentro da Lingua de Signos,
Para descargar non tedes máis que premer na imaxe.La semana pasada os mostrábamos el diccionario de imágenes elaborado para trabajar la lectoescritura con un alumno con deficiencia auditiva, y hoy os traemos unas fichas empleadas para poner en práctica lo aprendido.
Estas fichas de sopas de letras permiten trabajar la interiorización y la relación del alfabeto dactilológico con el alfabeto, así como la identificación de la palabra.
Todos aquellos que esteis aprendiendo la Lengua de Signos podéis pasar un rato entretenido con este material ya que también a vosotros os puede ayudar a reforzar o comprobar si tenéis totalmente adquirida esta parte tan importante de la Lengua de Signos.
Para descargar no tenéis más que pulsar en la imagen.