lunes, 9 de marzo de 2015

UNE OS PUNTOS... MUSICAIS!!!

Hoxe, traballando na aula de música ca pizarra dixital interactiva decatámonos de que non compartiramos unha actividade con vós.
Trátase de "Une os puntos... musicais".
A idea é a de toda a vida; unir os puntos. Pero, en vez de seguir a secuencia de números farémolo con cores. Por que? Porque cremos que para o noso alumnado é moito máis doado identificar e asociar as cores que os números.
Dentro da actividade temos fichas de varios niveis de dificultade no referente as cores (con claros e oscuros, maior ou menor número de cores...).
Con esta actividade ademais de traballar as cores, a atención, a orde, a secuenciación, a grafomotricidade e a autoavaliación, traballamos tamén a identificación de diferentes instrumentos, un dos nosos obxectivos a acadar na materia de música.
Como premio, ao premer na imaxe do instrumento escoitase o seu son, que é o momento que máis lle gusta aos nosos alumnos.
O paso seguinte e asociar imaxe/obxecto real e atopalo na aula. A continuación o alumno debe contarnos algo sobre o instrumento (como se toca, de que está feito...)
Como cada alumno fai unha ficha, ao final da sesión cada un deles ten na súas mans o instrumento que identificou e atopou. E chega así o gran momento... a improvisación musical!!!!!!
Esta actividade foi elaborada no curso 2012/2013 e segue tendo o mesmo éxito.
Para poder ver a actividade completa ou descargala, buscade no menú da dereita as actividades para o encerado dixital.


Hoy, trabajando en el aula de música con la pizarra digital interactiva nos dimos cuenta de que no habíamos compartido una actividad con vosotros.
Se trata de "Une los puntos... musicales".
La idea es la de toda la vida; unir los puntos. Pero, en vez de seguir una secuencia de números lo haremos con colores. Por qué? Porque creemos que para nuestro alumnado es mucho más fácil asociar los colores que los números.
Dentro de la actividad tenemos fichas de varios niveles de dificultad en lo referente a los colores (con claros y oscuros, mayor o menor número de colores...).
Con esta actividad además de trabajar los colores, la atención, el orden, la secuenciación, la grafomotricidad y la autoevaluación, trabajamos también la identificación de diferentes instrumentos, uno de nuestros objetivos a alcanzar en la materia de música.
Como premio, al pulsar en la imagen del instrumento se escucha su sonido, que es el momento que más le gusta a nuestros alumnos.
El paso siguiente es asociar imagen/objeto real y encontrarlo en el aula. A continuación el alumno debe contarnos algo sobre el instrumento (cómo se toca, de qué está hecho...)
Como cada alumno hace una ficha, al final de la sesión cada uno de ellos tiene en sus manos el instrumentos que identificó y asoció. Y llega así el gran momento... la improvisación musical!!!!!
Esta actividad fue elaborada en el cueros 2012/2013 y sigue teniendo el mismo éxito.
Para poder ver la actividade completa o descargarla, buscad en el menú de la derecha las actividades para la pizarra digital.

1 comentario: