martes, 13 de enero de 2015

PANEL DO TEMPO

Comercializanse un montón de paneis para traballar o tempo a diario, en castelán ou incluso en inglés. Pero moitas veces non se axustan ao que nós queremos e iso foi o que sucedeu nalgunha aula do centro, polo que se decidiu adaptar ao que se necesitaba. Por exemplo, os días da semana están co código de cor que empregamos en todo o centro (podedes velo en Paco Papán, no material de asamblea, e mesmo nos horarios) e en pequeniño debaixo de cada palabra está a mesma palabra en castelán, adaptado a un caso en concreto.
Así foi como xurdiu este panel.

Se comercializan un montón de paneles para trabajar el tempo a diario, en castellano o incluso en inglés. Pero muchas veces no se ajustan a lo que nosotros queremos y eso fue lo que sucedió en algún aula del centro, por lo que se decidió adaptar a lo que se necesitaba. Por ejemplo, los días de la semana están con el código de color que utilizamos en todo el centro (podéis verlo en Paco Papán, en el material de asamblea, y también en los horarios) y en pequeño debajo de cada palabra está la misma palabra en castellano, adaptado a un caso en concreto.
Así fue como surgió este panel.