lunes, 21 de marzo de 2011

O CLUBE DEPORTIVO


No noso centro avogamos polo deporte e por iso temos o "Clube Polideportivo Educación Especial de Vilagarcía", que foi creado no ano 1994 e inscrito na Dirección Xeral para o Deporte o 15 –I-1994.
É membro fundador da FEGADII (Federación Galega de Discapacitados Intelectuais), antiga FEGADEMPS (Federación Galega de Deportes para Minusválidos Psíquicos). A súa vez integrada na FEDII (Federación Española de Discapacitados Intelectuais).

A súa misión é facilitar a participación das personas con discapacidade intelectual en actividades deportivas. O noso clube participa de forma asidua nas competicións que a federación oferta na súa programación anual, nas distintas categorías: Competición, Deporte Adaptado e Xogo, tanto en deporte escolar (menos de 15 anos) como en adultos.

Os deportes nos que participamos son: Campo a Través, Baloncesto, Futbol Sala, Natación e Atletismo.
As vindeiras competicións son as seguintes;

ABRIL; día 13. NATACIÓN//día 28. COPA GALICIA BALONCESTO.

MAIO; día 11. CAMPEONATO GALEGO DE ATLETISMO.


En nuestro centro abogamos por le deporte y por eso tenemos el "Club Polideportivo Educación Especial de Vilagarcía", que fue creado en el año 1994 e inscrito en la Dirección General para el Deporte o 15 –I-1994.
Es miembro fundador de FEGADII (Federación Gallega de Discapacitados Intelectuales), antigua FEGADEMPS (Federación Gallega de Deportes para Minusválidos Psíquicos). A su vez integrada en FEDII (Federación Española de Discapacitados Intelectuales).

Su misión es facilitar la participación de las personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas. Nuestro club participa de forma asidua en las competiciones que la federación oferta en su programación anual, en las distintas categorías: Competición, Deporte Adaptado y Juego, tanto en deporte escolar (menos de 15 años) como en adultos.

Los deportes en los que participamos son: Campo a Través, Baloncesto, Futbol Sala, Natación y Atletismo.
Las próximas competiciones son las siguientes;

ABRIL; día 13. NATACIÓN // día 28. COPA GALICIA BALONCESTO.

MAYO; día 11. CAMPEONATO GALLEGO DE ATLETISMO.

viernes, 18 de marzo de 2011

A NOSA CAFETERÍA

O curso pasado, no centro, levamos a cabo un "grupo de traballo" relacionado coa "transición á vida adulta". Con esta idea decidimos montar unha cafetería no centro, que fora atendida polos alumnos.
A verdade é que resultou ser un éxito porque os rapaces disfrutaban tanto sendo camareiros como clientes.
Trátase dunha actividade motivadora para eles e dende o punto de vista dos mestres favorece de forma considerable a autonomía, a socialización...e todos aqueles obxectivos que facilitan o paso á seguinte etapa da súa vida, fóra xa do centro.


El pasado curso, en el centro, llevamos a cabo un "grupo de trabajo" relacionado con la "transición a la vida adulta". Con esta idea decidimos montar una cafetería en el centro que fuese atendida por los alumnos.
La verdad es que resultó ser un éxito porque los chicos disfrutaban tanto siendo camareros como clientes.
Se trata de una actividad motivadora para ellos y desde el punto de vista de los maestros favorece de forma considerable la autonomía, la socialización...y todos aquellos objetivos que facilitan el paso a la seguiente etapa de su vida, fuera ya del centro.

jueves, 17 de marzo de 2011

Calendario 2011

Dende hai uns anos a Equipa de Normalización e Dinamización Lingüística do centro organiza unha actividade co alumando que consiste na elaboración dun calendario temático. Este ano céntrase nas comidas típicas de cada mes.
A ver que vos parece!!!

Desde hace unos años el Equipo de Normalización y Dinamización Lingüística del centro organiza una actividad con el alumando que consiste en la elaboración de un calendario temático. Este año se centra en las comidas típicas de cada mes.
A ver que os parece!!!