martes, 28 de abril de 2015

QUEBRAMENTOS

Na aula de música, a mestra atopuse con que poucos quebracabezas había sobre os instrumentos que puideran ser empregados polos nosos alumnos.
Pasouselle pola cabeza facelos ela mesma con imaxes obtidas de internet (por exemplo da web de ARASAAC), seleccionadas polos nenos de entre un grupo de elas, como as máis representativas para eles.
Engadiu a estas imaxes, a palabra, para traballar mediante texto-imaxe, a lectura global, e facilitando a identificación a través de códigos de cor, o que permite aos alumnos autocorrexirse.
Este é un material moi doado de facer e podese xeralizar a outras áreas, polo que vos animamos a que discurrades que outros usos podemos facer con esta idea.


En el aula de música, la profe se encontró con que pocos puzzles había sobre los instrumentos que pudieran ser utilizados por nuestros alumnos.
Se les pasó por la cabeza hacerlos ella misma con imágenes obtenidas de internet (por ejemplo de la web de ARASAAC), seleccionadas por los niños de entre un grupo de ellas, como las más representativas para ellos.
Añadió a estas imágenes, la palabra, para trabajar mediante texto-imagen, la lectura global, y facilitando la identificación a través de códigos de color, lo que permite a los alumnos autocorregirse.
Éste es un material muy fácil de hacer y se puede generalizar a otras áreas, por lo que os animamos a que discurráis que otros usos podemos hacer con esta idea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario