martes, 14 de abril de 2015

DE OCA A OCA...

Da gusto cando chega xente ó cole con moitas ganas de traballar, sexa por dous días ou por dous meses. 
Un claro exemplo e Silvia Noguerol, mestra de audición e linguaxe que estivo facendo unha substitución a outra compañeira.
O obxectivo destas ocas, nun principio, era o de empregalo no Obradoiro de signos que se facía no cole, pero descubrimos que se lle poden atopar moitas utilidades: traballar a pronunciación, a escritura, potenciar o vocabulario, traballar as onomatopeias dos animais,...
Se queredes descargalas para empregalas nas vosas aulas non tendes máis que premer sobre a oca que vos interese.
Moitas grazas Silvia, e moita sorte.Da gusto cuando llega gente al cole con muchas ganas de trabajar, sea por dos días o por dos meses.
Un claro ejemplo es Silvia Noguerol, maestra de audición y lenguaje que estuvo haciendo una sustitución a otra compañera.
El objetivo de estas ocas, en un principio, era el de utilizarlo en el Taller de signos que se hacía en el cole, pero descubrimos que se le pueden encontrar muchas utilidades: trabajar la pronunciación, la escritura, potenciar el vocabulario, trabajar las onomatopeyas de los animales...
Si queréis descargarlas para empregar en vuestras aulas no tenéis más que pulsar sobre la oca que os interés.
Muchas gracias Silvia, y mucha suerte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario