miércoles, 18 de abril de 2018

QUE OPINAMOS?

Os alumnos da aula branca atopamos no periódico, de casualidade, unha noticia que nos fixo pensar; só seis anuncios de publicidade sexista acaban ante a xustiza.
Aínda non chegamos a entrar de cheo na publicidade e a diferenza que fai esta entre homes e mulleres, pero non hai moito que traballamos sobre a igualdade de xénero e é por iso, que esta noticia chamou aínda máis a nosa atención.


Los alumnos del aula blanca encontramos en el periódico, de casualidad, una noticia que nos hizo pensar; sólo seis anuncios de publicidad sexista acaban ante la justicia.
Aún no llegamos a meternos de lleno en la publicidad y la diferencia que hace ésta entre hombres y mujeres, pero no hace mucho que trabajamos sobre la igualdad de género y es por eso, que esta noticia llamó aún más nuestra atención.

No hay comentarios:

Publicar un comentario