viernes, 20 de febrero de 2015

XOGANDO COAS PALABRAS

Hai tempo xa que non vos ensinamos novos materiais cos que traballamos no centro.
Sempre estamos facendo cousas novas e buscando unha forma de innovar, pero o tempo quédasenos curto á hora de poder colgalo no blogue para compartilo con todos vós.
Este material foi realizado xa durante o curso pasado.
Fíxose pensando nun alumno que non ten boa grafomotricidade pero sí identifica as letras e é capaz de reproducilas con pegatinas, cuños, no ordenador, etc. Pero que naquel momento tiña tamén moitas dificultades para respetar a orde das letras na palabra que formaba.
Con este sistema vese obligado a atender esa orde e respetala e vimos que podiamos darlle moitos máis usos a este material. Seguro que a vós tamén se vos ocurren infinidad deles.


Hace tiempo ya que no os enseñamos nuevos materiales con los que trabajamos en el centro.
Siempre estamos haciendo cosas nuevas y buscando una forma de innovar, pero el tiempo se nos queda corto a la hora de poder colgarlo en el blog para compartirlo con todos vosotros.
Este material fue realizado ya durante el curso pasado.
Se hizo pensando en un alumno que no tiene buena grafomotricidad pero sí identifica las letras y es capaz de reproducirlas con pegatinas, cuños, en el ordenador, etc. Pero que en aquel momento tenía también muchas dificultades para respetar el orden de las letras en la palabra que formaba.
Con este sistema se ve obligado a atender ese orden y respetarlo y vimos que podíamos darle muchos más usos a este material. Seguro que a vosotros también se os ocurren infinidad de ellos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario