martes, 3 de mayo de 2011

CONTOS ADAPTADOS...

Pois imos contar un conto...un conto moi especial...non sabemos de que trata...máis pronto se saberá!!!

Vamos a contar un cuento...un cuento muy especial...no sabemos de que trata...pero pronto se sabrá!!!
No noso centro contamos cunha grande diversidade entre a cal atopamos alumnado con discapacidade visual. Ante a falta de material para este tipo de alumnado no mercado, atópamonos coa necesidade de adaptar, nós mesmos, contos xa existentes.
Comezamos polos contos de "Tiño, o gatiño" (material para 2º ciclo de Educación Infantil da Editorial Teide), pola claridade e sinxeleza das súas ilustracións, a facilidade de comprensión e o motivadores que son os seus textos.


En nuestro centro contamos con una gran diversidad entre la que nos encontramos alumnado con discapacidad visual. Ante la falta de material para este tipo de alumnos en el mercado, nos encontramos con la necesidad de adaptar, nosotros mismos, cuentos ya existentes.
Hemos comenzado por los cuentos de "Tiño, o gatiño" (material para 2º ciclo de Educación Infantil de la Editorial Teide) por la claridad y sencillez de las ilustraciones, la facilidad de comprensión y lo motivadores que son sus textos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario